Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Badania psychologiczne

 

Badania Psychologiczne dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie wykonuje:

Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna
ul. Szylinga 1

60-780 POZNAŃ

Badania odbywają się w siedzibie RWPP od poniedziałku do piątku (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu). Stawiennictwo na godzinę 8.00.

Kandydat przystępujący do badań powinien posiadać skierowanie z WKU, książeczkę wojskową oraz dowód tożsamości.

Odwołanie od orzeczenia:

Od orzeczenia psychologicznego przysługuje odwołanie do Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej z siedzibą w Bydgoszczy za pośrednictwem Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Poznaniu , w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl

    
  • BIP