Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Co zabrać na K-W

 

OSOBA STAWIAJĄCA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ PO RAZ PIERWSZY PRZEDSTAWIA:

1. Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

2. Powiatowej komisji lekarskiej:

 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

3. Wojskowemu komendantowi uzupełnień:

 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
 • potwierdzenia zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

OSOBA KTÓRA STAWAŁA DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ I UBIEGA SIĘ O ZMIANĘ KATEGORII ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ, PRZEDSTAWIA:

1. Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

2. Powiatowej komisji lekarskiej:

 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

3. Wojskowemu komendantowi uzupełnień:

 • wojskowy dokument osobisty;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl

  
 • BIP