Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Do pobrania

 

 

 L.p.  Nazwa druku Format *.pdf
  Format *.doc
  AKTY PRAWNE    
1. Decyzja Nr 101/MON z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenia wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.  
  NARODOWE SIŁY REZERWOWE    
1.  Narodowe Siły Rezerwowe Vademecum    
2. Narodowe Siły Rezerwowe w pytaniach i odpowiedziach   
3. Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych  
4. Informator dla pracodawców żołnierzy NSR   
5. Wniosek o zawarcie kontraktu do Narodowych Sił Rezerwowych   
 6. Wniosek o wypłatę świadczenia dla pracodawcy w ramach NSR   
 7.  Bon edukacyjny dla żołnierzy NSR    
   SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA    
1. Przepustka do służby czyli informator dla kandydatów   
 2. Służba przygotowawcza - informacje   
 3. Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej   
  SŁUŻBA ZAWODOWA    
 1. Wniosek o powołanie do zawodowej służby zawodowej w korpusie oficerów   
 2. Wniosek o powołanie do zawodowej służby zawodowej w korpusie podoficerów   
3. Wniosek o powołanie do zawodowej służby zawodowej w korpusie szeregowych  
4. Normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej  
5. Szeregowi zawodowi siła charakteru moc możliwości - poradnik dla kandydatów  
   WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ    
1. Wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej
 
2. Materiały dydaktyczne dla kandydatów do TSW (z 12. WBOT)  
  ŚRODKI TRANSPORTOWE    
1. Klasyfikacja pojazdów ITS    
2. Wykaz kierowców
3. Sprawozdanie PM-1
  WETERANI    
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w działaniach poza granicami w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej - Archiwum MON  
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w działaniach poza granicami w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej - Centralne Archiwum Wojskowe
  REKONWERSJA    
1. Zaświadczenie o uprawnieniach instytucji / ośrodka do prowadzenia szkoleń
2. Wniosek o przyznanie finansowej pomocy rekonwersyjnej na przekwalifikowanie zawodowe