Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dzienne stawki

Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego. Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia  2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodnych (Dz.U. 2017 r., poz. 171).

Stopień wojskowy

% najniższego uposażenia
zasadniczego żołnierza zawodowego

Dzienna stawka uposażenia
za ćwiczenia wojskowe

Podpułkownik

5,9

188,80

Major

5,1

163,20

Kapitan 4,5 144,00

Podporucznik

4,2

134,40

Chorąży

3,7

118,40

Sierżant

3,45

110,40

Kapral

3,25

104,00

Starszy szeregowy

2,95

94,40

Szeregowy

2,85

91,20

 

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl

    
  • BIP