Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KOMENDANCI WKU

 

W okresie powojennym powstały Rejonowe Komendy Uzupełnień. Stanowiska Komendantów RKU zajmowali niżej wymienieni oficerowie:

  •     1945 – 1946 – kpt. Józef SĘK – SĘKOWSKI
  •     1946 – 1947 – kpt. Czesław JARUGA
  •     1948 – 1950 – kpt. Marian JANUS


Od 1951 r. RKU przemianowano na Wojskową Komendę Rejonową. Komendantami WKR byli:

  •     1951 – 1955 – kpt. Tadeusz STANIAK
  •     1956 – 1966 – ppłk Tadeusz SZCZERSKI


1 marca 1966 r. powstaje Powiatowy Sztab Wojskowy. Stanowisko SZEFA PSzW zajmowali:

  •     1966 – 1969 - ppłk Roman LALIK
  •     1969 – 1975 - ppłk Zbigniew BRĄGIEL


1 lipca 1975 r. powstaje Wojskowa Komenda Uzupełnień. Stanowska komendantów zajmowali kolejno:

  •     1975  1976  ppłk Zbigniew BRĄGIEL
  •     1976 – 1990 – ppłk Edward PODOLEC
  •     1990 – 2002 – płk Andrzej LISICKI
  •     2003 – 2010 – ppłk Władysław WALEWANDER


Od 18 czerwca 2010 r. nowy etat wprowadza w WKU stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupełnień, na które wyznaczeni zostali:

  •     2011 – 2011 – ppłk Edward PAŁKA
  •     2011 – 2017  ppłk Marcin PIETRZAK
  •     2018  ppłk Rafał WOJCIECHOWSKI

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl

  
 • BIP