Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl

Informacja telefoniczna:

Kwalifikacja wojskowa

261573916
261573917
261573918
261573919

Służby zawodowa 261573917
Służba przygotowawcza 261573916
Służba okresowa 261573917
Narodowe Siły Rezerwowe 261573919
Wojska Obrony Terytorialnej 261573919
Szkolnictwo wojskowe 261573919
Zaświadczenia, duplikaty książeczki wojskowej 261573920
Przebieg służby wojskowej 261573920
Przydziały mobilizacyjne

261573921
261573922

Ćwiczenia wojskowe

261573921
261573922

Świadczenia osobiste i rzeczowe 261573906
Rekonwersja 261573921
Kursy oficerskie i podoficerskie 261573904
Weterani działań poza granicami państwa 261573920

Pomoc rodzinom zmarłych żołnierzy i prac. wojska;
Pomoc poszkodowanym żołnierzom i prac. wojska

261573917

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie

ul. Hurtowa 1
62-510 Konin

tel. 63 2454892
tel. 63 2429510
CA MON 261573900

fax. 63 2454892 wew. 9207
fax. 63 2429510 wew. 9207
CA MON 261573907

 email:    wkukonin@ron.mil.pl

Prosimy o podawanie w mailach swojego numeru telefonu w celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu z Państwem.

Godziny urzędowania:

poniedziałek:  7:30 - 17:00
wtorek:  7:30 - 15:30
środa:  7:30 - 15:30
czwartek:  7:30 - 15:30
piątek:  7:30 - 15:30

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koninie przyjmuje interesantów, w sprawie skarg, petycji i wniosków, w każdy poniedziałek, w godzinach 15.00 - 17.00 po uprzednim
uzgodnieniu z referentem prawno-administracyjnym:
(tel. 261573908)

Szef Wydziału PMiAR/Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień przyjmuje w godzinach pracy urzędu
(tel. 261573902)

Szef Wydziału Rekrutacji przyjmuje w godzinach pracy urzędu
(tel. 261573903)

 

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl

    
  • BIP