Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Korpus szeregowych

 

 

 

 

Szeregowy zawodowy jest żołnierzem służby kontraktowej.

Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od dwóch do sześciu lat. Pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres dwóch lat.

Właściwym do zawierania kontraktów na pełnienie służby kontraktowej jest organ uprawniony do wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe. Rozkazy personalne o powołaniu do zawodowej służby wojskowej w odniesieniu do stanowisk służbowych w korpusie szeregowych zawodowych wydaje dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej pułkownika (komandora), w podległych jednostkach wojskowych.

Do korpusu szeregowych zawodowych można powołać:

  • żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową,
  • ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową,
  • stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).

 

 

 

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl

    
  • BIP