Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
O NSR

Narodowe Siły Rezerwowe to rodzaj ochotniczej służby wojskowej tworzony na potrzeby reagowania kryzysowego oraz wzmocnienia jednostek wojskowych w sytuacjach kryzysowych i na czas wojny. Tworzą ją żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe na stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych.

Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych między żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i złożył wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki do jego zawarcia, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział. 

Aby wstąpić w szeregi Narodowych Sił Rezerwowych należy:

 1. złożyć do WKU wniosek o podpisanie kontraktu wraz z kserokopią n/w dokumentów:
 • świadectwo ukończenia szkoły/ dyplom ukończenia uczelni,
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe uprawnienia, np.: prawo jazdy,
 • dowód osobisty.
 1. stawić się na badania do pracowni psychologicznej – w przypadku skierowania
 2. wziąć udział w egzaminie sprawnościowym w jednostce wojskowej:
 • marszobieg na 3000 m,
 • bieg wahadłowy 10 razy 10,
 • podciąganie na drążku,
 • skłony tułowia w przód.
 1. podpisać kontrakt  z Dowódcą  JW - od 2 do 6 lat
 2. przyjąć kartę przydziału kryzysowego

Informacje na temat wolnych stanowisk NSR oraz kwalifikacji w jednostkach wojskowych można uzyskać  w Wojskowej Komendzie Uzupełnień

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl

  
 • BIP