Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ODZNAKA PAMIĄTKOWA

 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJĄ  Nr 316/MON z dnia 9 października 2012 r. – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej wprowadził odznakę pamiątkową zwaną dalej „odznaką” Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie. Odznaka ta jest zewnętrzną formą więzi i przynależności kadry i pracowników wojska do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie.

Odznakę pamiątkową stanowi emaliowany krzyż maltański barwy brunatnej ze złotą wewnętrzną obwódką oraz zewnętrzną chabrową na ramionach. Barwy te nawiązują do barw administracji wojskowej II RP. W centrum krzyża umieszczony jest herb miasta Konina, nawiązujący do miejsca stacjonowania WKU. Ramiona krzyża przeplecione są wieńcem wawrzynu, w dolnej części krzyża na białej wstędze umieszczony jest napis „WKU” barwy czarnej. Odznaka jest numerowana i wydawana z legitymacją.

Odznakę pamiątkową nadaje Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koninie na wniosek Komisji. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Koninie z tytułu objęcia stanowiska, żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w WKU co najmniej roku, pracownikom wojska po przepracowaniu co najmniej dwóch lat, innym osobom fizycznym i prawnym oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie.

Wręczenie odznaki pamiątkowej odbywa się na uroczystych zbiórkach z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz podczas innych, szczególnie ważnych dla służby okolicznościach, zgodnie z przepisami ceremoniału wojskowego.

Prawo do odznaki tracą żołnierze i pracownicy prawomocnie ukarani sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek. Posiadaczowi odznaki pamiątkowej nie wolno jej zbywać, użyczać, darować lub wymieniać. Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru zgodnie z przepisami ubiorczymi żołnierzy Sił Zbrojnych RP.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl

    
  • BIP