Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Rotacyjne

 

Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu roku kalendarzowego.

Powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych dokonuje wojskowy komendant uzupełnień za pomocą Karty powołania, która jest decyzją administracyjną.

W przypadku powoływania żołnierza NSR do odbycia rotacyjnych ćwiczeń wojskowych do Karty powołania dołącza się, jako załącznik, wykaz dni, w których w danym roku kalendarzowym odbywają się te ćwiczenia.

Za każdy dzień ćwiczeń żołnierz rezerwy otrzymuje uposażenie zasadnicze wypłacane przez jednostkę wojskową, zgodnie z posiadanym stopniem etatowym zajmowanego stanowiska służbowego (zgodnie z tabelą uposażenia).

    
Tabela stawek wypłacanych żołnierzowi rezerwy za jeden dzień ćwiczeń
 

L.p.

Stopień wojskowy

Wypłacana kwota netto w złotych

1.

major (komandor porucznik)

127,50

2.

kapitan (kapitan marynarki)

112,50

3.

porucznik (porucznik marynarki)

106,25

4.

podporucznik (podporucznik marynarki)

105,00

5.

starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki)

98,75

6.

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)

96,25

7.

chorąży (chorąży marynarki)

92,50

8.

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)

90,00

9.

starszy sierżant (starszy bosman)

87,50

10.

sierżant (bosman)

86,25

11.

plutonowy (bosmanmat)

83,75

12.

starszy kapral(starszy mat)

82,50

13.

kapral (mat)

81,25

14.

starszy szeregowy (starszy marynarz)

72,50

15.

szeregowy (marynarz)

70,00

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl

    
  • BIP