Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RWKL Bydgoszcz

Badania Lekarskie dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie wykonuje:

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska
ul. Powstańców Warszawy 5

85-915 BYDGOSZCZ

Badania odbywają się w siedzibie RWKL w poniedziałki i środy (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu). Stawiennictwo w godzinach 730 - 1030.

Kandydat przystępujący do badań powinien posiadać skierowanie z WKU, książeczkę wojskową oraz dowód tożsamości. Badany powinien być na czczo i mieć ze sobą pojemnik z moczem.

Odwołanie od orzeczenia:

Od orzeczenia RWKL przysługuje odwołanie do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl

    
  • BIP