Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RYS HISTORYCZNY

  

Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 r., w myśl postanowień „Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej” i zgodnie z rozkazami Sztabu Generalnego Nr 522/1 i 871 ustanowiono organizację XV-stu władz zaciągowych (Powiatowych Komend Uzupełnień – PKU). Rejonowa Komenda Uzupełnień w Koninie zaczęła funkcjonować dnia 25 stycznia 1945 roku w składzie 8 żołnierzy. Administrowała wówczas 4 powiatami: konińskim, kolskim, słupeckim, tureckim. Siedziba Wojskowej Komendy Uzupełnień mieściła się przy ulicy Mickiewicza 24.


W tym samym dniu zredagowano pisemne publiczne ogłoszenie o rejestracji mężczyzn urodzonych w latach 1896-1925 oraz skompletowano sprzęt kwaterunkowy i biurowy. 27 stycznia odebrane z drukarni ogłoszenia zostały rozlepione w mieście KONINIE i najbliższej okolicy. 30 stycznia rozpoczęły swoją działalność Komisje Poborowo-Rejestracyjne. W obecnym czasie na terenie administrowanym przez RKU KONIN urzędowały dwie komisje:

  •     Komisja Poborowo – Rejestracyjna Nr 1 urzędująca od dnia 30 stycznia 1945 roku w budynku RKU, a od miesiąca czerwca w mieście KOLE
  •     Komisja Poborowo – Rejestracyjna Nr 2 urzędująca od dnia 30 stycznia 1954 roku w domu przy ulicy Mickiewicza 15 w KONINIE, a od miesiąca kwietnia do 30 września1945 roku w domu przy ulicy Kościuszki 15.

Oprócz mężczyzn do rejestracji na komisje masowo stawiali się również ochotnicy, z których została skompletowana pełna obsada etatowa RKU.W roku 1950 przemianowano Rejonową Komendę Uzupełnień na Wojskową Komendę Rejonową. W 1957 roku Wojskowa Komenda Rejonowa Konin obejmowała swym zasięgiem powiaty koniński i kolski. Dnia 01 marca 1966 roku WKR Konin weszła organizacyjnie w skład Powiatowego Sztabu Wojskowego. Z dniem 1 sierpnia 1975 roku Powiatowy Sztab Wojskowy w Koninie został przeformowany na Wojskową Komendę Uzupełnień. Nazwa ta została zachowana do dnia dzisiejszego. Od 01.03.2002 roku WKU Konin urzęduje w budynku Starostwa Powiatowego na ul. Hurtowej 1.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl

    
  • BIP