Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uposażenie

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Dodatki do uposażenia:
Żołnierzowi zawodowemu przyznaje się dodatek za długoletnią służbę wojskową. Dodatek ten zwiększa się żołnierzowi zawodowemu o:

 • po trzech latach służby wojskowej - 3%,
 • po sześciu latach służby wojskowej - 6%,
 • po dziewięciu latach służby wojskowej - 9%,
 • po dwunastu latach służby wojskowej - 12%,
 • po piętnastu latach służby wojskowej - 15%, (wzrost o 1 % za kazdy kolejny rok służby do 35%)

   kwoty należnego uposażenia zasadniczego.

 • dodatkowe uposażenie roczne tzw. „trzynastka”,
 • gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny (35% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego),
 • dodatkowe należności z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa.


Inne należności:

 • umundurowanie i wyposażenie,
 • urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz urlopy dodatkowe,
 • odprawa pieniężna po zakończeniu służby.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl

  
 • BIP